Even voorstellen… Omgevingsmanager Robin Aerts

23-03-2022

Op deze pagina leest u het laatste nieuws omtrent het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken.

Achter de schermen werkt het projectteam hard aan het realiseren van een betere veiligheid en doorstroming van de A67. Maar wie zitten er eigenlijk allemaal in dit team? Wat doen ze de hele dag door? En wat vinden zij zo leuk aan hun taak?

In deze nieuwe rubriek stellen we de leden van het projectteam één voor één aan u voor. Met deze week aan het woord: omgevingsmanager Robin Aerts.Vertel Robin, op welk moment ben jij aangehaakt bij het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken?

“Begin 2020 maakte ik tijdens een inspraakavond voor de ontwerp-structuurvisie en de milieueffectrapportage voor het eerst kennis met het project. Ik wist toen net dat ik de omgevingsmanager zou worden voor de planuitwerkingsfase. Sinds de minister in mei datzelfde jaar de structuurvisie vaststelde en opdracht gaf voor de start van de planuitwerkingsfase, ben ik met veel enthousiasme betrokken. Terugkijkend geeft het me energie om te zien hoeveel stappen we al hebben gezet.”

Wat maakt het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken volgens jou bijzonder? 

“Vanuit het gebied rondom de A67 bekeken, is de combinatie van natuurwaarden, recreëren, wonen en bedrijvigheid erg bijzonder. De weg zelf heeft een heel minimalistische vormgeving die doet denken aan de afbeeldingen van de eerste snelwegen in het land. Wat dit project verder bijzonder maakt, is de combinatie van maatregelen die we inzetten om de veiligheid en doorstroming te verbeteren: het verbreden van de weg, het realiseren van kleine infrastructurele maatregelen én smart mobility-maatregelen. Zo is eind vorig jaar de bewegwijzering hoger geplaatst, zodat het verkeer op de linkerrijstrook – ook als er veel vrachtwagens rijden die het zicht blokkeren –  de borden niet kan missen. Zo ontstaat er, vooruitlopend op de andere maatregelen, een veiligere situatie en vlottere doorstroming. “

Wat is er zo leuk aan het zijn van omgevingsmanager?  

“De uitdaging die het met zich meebrengt. Ik mag een verbinder zijn tussen de stakeholders van het project en mijn collega’s van Rijkswaterstaat. Om zo in een complexe puzzel van diverse belangen, van techniek tot veiligheid en leefbaarheid, te zorgen dat er zoveel mogelijk omgevingspuzzelstukken passen.”

Hoe ziet de gemiddelde dag van een omgevingsmanager eruit?

“Mijn dag is heel divers. Hoewel mijn functietitel anders doet vermoeden, ben ik in deze fase van het project veel in overleg en zoek ik afstemming binnen Rijkswaterstaat. Zo spreek ik geregeld met de adviseurs uit mijn team, met wie ik samen invulling geef aan zaken zoals communicatie, participatie, conditionering en grondverwerving. Ook schakel ik veel met andere leden uit het projectteam, zoals de planstudiemanager en de technisch manager. Daarbij is het de kunst om het belang van onze stakeholders een plek te geven: ik mag als het ware in ieder overleg de pet opzetten van de bewoner, de grondeigenaar, de overheden, het bedrijf, noem maar op. Om dat te kunnen doen, spreek ik regelmatig met verschillende betrokkenen bij gemeenten, de provincie en het waterschap. Ook het geluid van de burgers, bedrijven en andere belanghebbenden haal ik op, onder andere via het buurtenplatform en inloopavonden.”

Op welke mijlpaal binnen het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken ben je tot nu toe het meest trots?

“Er zijn diverse gepasseerde mijlpalen waar ik trots op ben. Bijvoorbeeld dat we ingenieursbureau Arcadis aan boord hebben voor de nadere uitwerking van het ontwerp en op het besluit om een buurtenplatform op te starten. Ook ben ik trots dat we een vernieuwde website voor de planfase gelanceerd hebben.”

Zonder pieken uiteraard geen dalen; ben je als omgevingsmanager ook wel eens tegen zaken aangelopen? En zo ja, hoe heb je dat toen opgelost?  

“Het zou zo mooi zijn als alles kan, maar helaas kunnen niet alle bedachte ideeën werkelijkheid worden. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke basis voor is vanuit het project of omdat een idee andere belangen schaadt. Dit kan soms lastig zijn, omdat hier niet altijd begrip voor is. Hoe ik daarmee omga? Ik probeer de verwachtingen aan de voorkant te managen en ga altijd het gesprek aan. Ook als iets niet kan. Ik ben van mening dat je moet kijken naar wat juist wél kan. Zo is er vorig jaar een idee ingediend door een aantal buurtbewoners over een mogelijke aansluitvorm bij Geldrop. Dit idee heb ik meegegeven aan het ingenieursbureau met het specifieke verzoek om deze aansluitvorm, naast vier andere opties, verder te onderzoeken op haalbaarheid.”

Laatste vraag: aan wie geef jij het voorstelstokje door?

“Ik geef het stokje graag door aan Pol Tummers, mijn counterpart bij Arcadis voor omgevingsaspecten.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.